Najnowsze artykuły

piątek, 04.08.2017
Wakacyjny wyjazd dla dzieci do Poznania
Aktualności
środa, 02.08.2017
Wakacyjny wyjazd do Zakopanego
Aktualności
piątek, 21.07.2017
Wspólnota Wiary - Okres Wakacyjny 2017
Wspólnota wiary
czwartek, 20.07.2017
Concordia kolonie
Pielgrzymki i wyjazdy
wtorek, 18.07.2017
Pielgrzymka samolotowa do Fatimy
Pielgrzymki i wyjazdy

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama
Reklama
Reklama

Liturgia dnia

czwartek, 17 sierpnia 2017
Rekrutacja do WSD w Pelplinie

rekrutacja wsd Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie przypomina o trwającej rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 8 lipca 2017 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów.

 

REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. 1.podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. 2.własnoręcznie napisany życiorys;
 3. 3.świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. 4.świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. 5.świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. 6.skrócony odpis aktu urodzenia;
 7. 7.metrykę chrztu  i  bierzmowania;
 8. 8.kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. 9.cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/
 10. 10.wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;
 11. 13.potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).
 1. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
  warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
  wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.