Najnowsze artykuły

niedziela, 20.01.2019
Spotkanie opłatkowe Rodzin Szensztackich
Aktualności
niedziela, 20.01.2019
Spotkanie pracowników Misjii w Kurii
Aktualności
piątek, 18.01.2019
Kurs pielęgnacji chorych
Aktualności
piątek, 18.01.2019
Jasełka "najmłodszych" w kościele św. Józefa
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama

Liturgia dnia

środa, 23 stycznia 2019
Chrzest
chrzest

Sakrament to widzialny znak i narzędzie, za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa w Kościele


 SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Chrzest jest pierwszym (gdyż bez niego nie można przyjąć innych) i najważniejszym (gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego) sakramentem.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

 INFORMACJA DLA RODZICÓW PRAGNĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO


Rodzice (przynajmniej jeden z rodziców) musi należeć do Kościoła Katolickiego (nie może być wypisany z Kościoła).
Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

 1. zgłosić się do biura parafialnego
 2. posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
 3. podać dane rodziców i chrzestnych:
  • data urodzenia
  • data ślubu kościelnego (jeśli był zawarty)
  • dokładny adres zamieszkania
 4. rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza)*, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.
 • mieszkający w Niemczech: Patenschein - że należą do Kościoła Katolickiego
 • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

 W DNIU CHRZTU


Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i w czasie uroczystości przystąpić do komunii św.

Dobrze jest ofiarować tę komunię świętą w intencji dziecka.

 

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni według Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązującego w Kościele Katolickim

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Do podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. należy do Kościoła, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament komunii świętej
 2. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 3. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 6. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

W wyjątkowych sytuacjach niekatolik może zostać jedynie świadkiem chrztu tylko z drugim rodzicem chrzestnym - katolikiem.

W przypadku zagrożenia życia!!!
Każdy człowiek może udzielić chrztu świętego
pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół
Należy 3 razy polać głowę kandydata zwykłą wodą, wypowiadając jego imię
oraz słowa "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
a następnie modlitwę: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..."