Najnowsze artykuły

poniedziałek, 22.01.2018
Zajęcia w kinie
Aktualności
piątek, 19.01.2018
Zostanie zamkniętych 8 szkół katolickich
Aktualności
piątek, 19.01.2018
Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła
Aktualności
piątek, 19.01.2018
Spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych
Aktualności
czwartek, 18.01.2018
Występ chóru "Sursum Corda" z Nowego Dworu
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama
Reklama

Liturgia dnia

wtorek, 23 stycznia 2018
Rada Parafialna
Spotkanie Rady Parafialnej

RP-2 W poniedziałek 23 marca 2015 r. o godz. 20:00 odbyło się w domu parafialnym PMK kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Na początku Ksiądz Proboszcz powitał serdecznie przybyłych i rozpoczął zebranie od modlitwy. Następnie przewodniczący RP p. Zenon Zieliński poprosił zebranych o uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia RP i przyjęcie go przez aklamację.

Więcej…
 
Zebranie Rady Parafialnej

01.jpgW poniedziałek 29 września 2014 r. o godz. 20.00 odbyło się kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Na początku proboszcz Misji ks. kan. dr Jacek Bystron powitał wszystkich bardzo serdecznie i rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie przewodniczący RP p. Zenon Zieliński powitał nowych kapłanów w naszej Misji, którzy po raz pierwszy wzięli udział w spotkaniu. Są to: ks. Tomasz Szcześniak i ks. Arkadiusz Liberski, obaj z diecezji pelplińskiej, którzy rozpoczną pracę w naszej parafii od 1 października br. W kilku zdaniach przedstawili się zebranym i zapoznali się z obecnymi na spotkaniu członkami Rady Parafialnej.

Więcej…
 
Spotkanie Rady Parafialnej

2.jpgW poniedziałek 31.03.2014 r. o godz. 20.00 obyło się w Misji kolejne spotkanie członków Rady Parafialnej. Pod nieobecność przewodniczącego RP p. Zenona Zielińskiego spotkanie poprowadził ks. prob. kan. Jacek Bystron.

Więcej…
 
Spotkanie Rady Parafialnej

1.JPGW poniedziałek 25 listopada 2013 r. o godz. 19.45 odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, aby omówić kolejne ważne problemy związane z funkcjonowaniem naszej Misji.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie przewodniczący RP p. Zenon Zieliński powitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na to spotkanie. Pierwszy raz wziął udział w spotkaniu ks. Sebastian Adamczyk, który pracuje w naszej Misji od października br. W kilku zdaniach przedstawił się zebranym i zapoznał się z obecnymi członkami Rady Parafialnej.

Więcej…
 
Spotkanie Rady Parafialnej

4.JPGW poniedziałek 15 kwietnia 2013 r. o godz. 19.45 odbyło się kolejne spotkanie Rady Parafialnej. Mimo trwającego remontu i braku odpowiedniej sali, członkowie zebrali się w małym pomieszczeniu domu parafialnego, aby omówić kolejne ważne problemy związane z funkcjonowaniem naszej Misji.

Spotkanie, jak zwykle, rozpoczęło się modlitwą. Następnie proboszcz Misji ks. kanonik dr Jacek Bystron powitał wszystkich bardzo serdecznie i zapoznał zebranych z harmonogramem prac remontowych trwających w domu parafialnym.  

Więcej…
 
Kolejne spotkanie Rady Parafialnej

Kolejne spotkanie Rady Parafialnej W poniedziałek 21.02.2011 r. odbyło się w naszej misji kolejne posiedzenie Rady Parafialnej.

Na początku spotkania Ksiądz Proboszcz powitał przybyłych członków RP. Po modlitwie sprawdzono obecność i odczytano protokół z ostatniego posiedzenia Rady Parafialnej. Po naniesieniu poprawek protokół został przez zebranych jednogłośnie przyjęty.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Parafialnej

Posiedzenie Rady Parafialnej W poniedziałek 19.04.2010 r. odbyło się w naszej misji posiedzenie inaugurujące działalność nowej Rady Parafialnej. W każdej parafii powołuje się do istnienia Radę Parafialną, której członkowie wraz z kapłanami uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię, pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej (por. kan. 536 KPK).

Więcej…
 
RADA PARAFIALNA

W myśl wytycznych Ks. Bp. H.J. Jaschke i Ks. Rektora PMK w Niemczech została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Alicja Iwańska, Elżbieta Rublik, Jan Spyczak von Brzeziński i dr Wiesław Wróbel, która dokonała wyboru następujących osób do Rady Parafialnej:

1. Ciechna-Janek Barbara
2. Czajkowski Piotr
3. Damaszek Marcin
4. Gmyrek Iwona
5. Grochocka Barbara
6. Jascholt Zbigniew
7. Królikowski Zbigniew
8. Lieske Zenon
9. Ossowska Teresa
10. Sobucki Zbigniew
11. Strybel Dorota
12. Ściborski Włodzimierz
13. Zieliński Zenon.

Wybranym członkom życzymy owocnej współpracy z duchowieństwem dla dobra naszej Misji i obfitych darów Ducha Świętego w podejmowaniu ważnych dla nas decyzji.

 
KANDYDACI DO RADY PARAFIALNEJ

1. Adamkiewicz Halina
2. Banach Donata
3. Bartkiewicz Piotr
4. Blij Jolanta
5. Brandt Małgorzata
6. Brandt Tomasz
7. Ciechna-Janek Barbara
8. Czajkowska Anna
9. Czajkowski Piotr
10. Damaszek Marcin
11. Demps Henryk
12. Derbusch Rudolf
13. Dron Sebastian
14. Gębski Małgorzata
15. Giluń Ewa
16. Gmyrek Iwona
17. Gościniak Bożena
18. Grochocka Barbara
19. Gutsch Grzegorz
20. Iwańska Alicja
21. Jankowska Genowefa
22. Janusz Jerzy
23. Jascholt Zbigniew
24. Kasprzak Ireneusz
25. Klich Krzysztof
26. Kowalski-Karmański Ewelina
27. Kowalski-Karmański Lucjan
28. Król-Stronczek Katarzyna
29. Królikowski Zbigniew
30. Lieske Zenon
31. Lutter Beata
32. Łobodziński Bogdan
33. Machola Jadwiga
34. Mazur Piotr
35. Mazurkiewicz Andrzej
36. Michalczyk Marcin
37. Niemas Mieczysław

38. Ossowska Teresa
39. Otka Małgorzata
40. Piech-Hartmann Halina
41. Piwowarska Regina
42. Pubanc-Zalewska Katarzyna
43. Rublik Elżbieta
44. Sobucki Zbigniew
45. von Spyczak-Brzeziński Judyta
46. von Spyczak-Brzeziński Jan
47. Strunk Tomasz
48. Strybel Dorota
49. Szerszeń Stanisław
50. Ściborski Włodzimierz
51. Tuszynska-Thrun Maria
52. Tysarczyk Stanisław
53. Walkusz Bożena
54. Walkusz Tadeusz
55. Welke-Jarzębowska Mariola
56. Wrobel Wiesław
57. Zieliński Zenon
58. Zoladek Bronisław

 

W myśl wytycznych Ks. Bp. H. J. Jaschke i Ks. Rektora PMK w Niemczech zawartych w przesłanym do nas liście, została powołana Komisja Skrutacyjna, która dokona wyboru członków do Rady Parafialnej z wyżej przedstawionych kandydatów.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą następujące osoby:
1. Alicja Iwańska
2. Elżbieta Rublik
3. Jan Spyczak von Brzeziński
4. Dr Wiesław Wrobel.

 
Wybór Rady Parafialnej

DELEGATUR DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ
FÜR DIE POLNISCHSPRACHIGE SEELSORGE in DEUTSCHLAND
REKTORAT
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ w NIEMCZECH
30175 Hannover, Gellertstr. 42, Tel.: 0511/ 23 53 995 Fax.: 0511/ 23 53 996
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. --- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Hannover, dnia 15.02.2010

 

Wybór Rady Parafialnej

 

Każda wspólnota parafialna składa się z duchownych i wiernych. Księża przez święcenia kapłańskie wykonują posługę w jedności ze swoim biskupem, który w imieniu Chrystusa posyła ich do wiernych, aby przez głoszenie Słowa Bożego oraz spełnianie posługi sakramentalnej prowadzili powierzony sobie Lud Boży do zbawienia.

Aby tę posługę jak najowocniej spełnić, kapłani potrzebują zaangażowanego wsparcia wiernych świeckich. Każdy chrześcijanin należący do danej parafii jest żywotną jej cząstką, którą ubogaca swoim życiem religijnym, charytytwną pomocą i oddziaływaniem społecznym.
Do koordynacji zadań parafialnych prawo kościelne przewiduje powołanie do życia rad parafilanych, które w naszym polonijnych warunkach nazywane są Radą Misji, Radą Pastoralną czy też Radą Duszpasterską. Uzależnione jest to od statusu danej Polskiej Misji wyznaczonego przez miejscowego biskupa.

Każda Polska Misja Katolicka wchodzi w struktury Kościoła lokalnego i podporządkowana jest prawnie ogolnokościelnym i diecezjalnym przepisom. Przepisy te dotyczą także powołania do życia nowej rady w Polskich Misjach Katolickich na terenie Niemiec.

W Waszych konkretnych warunkach Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, po zamianowaniu ks. dra Jacka Bystrona nowym proboszczem, powstała konieczność powołania takiej rady. Misje nasze są misjami personalnymi i tym różnią m.in. od lokalnych parafii niemieckich. Odległości i wiele punktów dojazdowych utrudniają wzajemne poznanie się i ocenę osób kandydujących do rady. Aby rada mogła spełnić jak najowocniej swoje zadania uznaliśmy za wskazane włączenie do rady jak najszerszego kręgu wiernych reprezentujących poszczególne punkty, w których sprawowana jest Msza św. i udzielane są sakramenty święte w języku polskim.

Po uzgodnieniu z ks. biskupem Hansem Jaschke postanowiono, że ks. proboszcz dr Jacek Bystron, kierując się w/ w zasadami powoła do życia nową Radą Duszpasterską Waszej Misji.
Dlatego zwracam się do Was z prośbą o zaangażowanie i aktywne wsparcie księdza proboszcza dra Jacka Bystronia i jego współpracowników w powołaniu do życia Rady Duszpasterskiej, która będzie reprezentować szeroki i odpowiedzialny krąg ludzi, którym na sercu leży sprawa Boża, zbawienie wiernych, zachowanie polskich nabożeństw i tradycji religijnych.

Przy powoływaniu rady powinny być zachowane następujące zasady:
1. Ks. proboszcz powołuje Komisję Skrutacyjną w celu wyłonienia kandydatów na członków rady. Kandydatów zgłaszają wierni
2. Nazwiska wyłonionych kandydatów powinny być podane do publicznej wiadomości
3. Po upływie 30 dni, gdy nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia, wybrać wyłącznie spośród zgłoszonych kandydatów odpowiednią co do liczby radę
4. Członków ukonstytuowanej rady należy podać do publicznej wiadomości w Misji, zgłosić w miejscowej kurii biskupiej i w rektoracie.

W ten sposób integrujemy się wzjemnie, integrujemy się z Kościołem lokalnym i powszechnym oraz spełniamy swoje chrześcijańskie powołanie.

Życzę wszystkim mocy i siły Ducha Świętego w powołaniu do życia tejże Rady w Waszej Misji.

Powyższe zalecenie należy odczytać we wszystkich punktach, w których odprawiana jest Msza św. w języku polskim.

 

Ks. Stanisław Budyn, rektor