Najnowsze artykuły

poniedziałek, 09.07.2018
Kurs pielęgnacji bliskich
Aktualności
piątek, 06.07.2018
Wakacje
Szkoła Sobotnia
wtorek, 03.07.2018
Zakończenie zajęć w Szkole Sobotniej
Aktualności
wtorek, 03.07.2018
Finał Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech
Aktualności
środa, 27.06.2018
Pielgrzymka archidiecezjalna do Lubeki
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama
Reklama

Liturgia dnia

poniedziałek, 16 lipca 2018
Protokoły
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 25.04.2018

Protokół z ostatniego posiedzenia Rady Parafialnej obecnej kadencji
Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg

25 kwietnia 2018 r.

 

Na początku spotkania proboszcz Misji ks. kan. dr Jacek Bystron i przewodniczący Rady Parafialnej p. Zenon Zieliński powitali wszystkich przybyłych na ostatnie zebranie Rady w tej kadencji, po czym odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził Ks. Proboszcz.

Obecni: ks. prob. kan. dr Jacek Bystron, ks. Robert Kierbic, ks. Robert Elak, Zenon Zieliński, ks. Tomasz Szcześniak, Elżbieta Rublik, s. Marta Krzych, dr Henryk Koszałka, Zbigniew Królikowski, Zbigniew Sobucki, Włodzimierz Ścibiorski.

Nieobecni: Barbara Ciechna-Janek, Zbigniew Jascholt, dr Wiesław Wrobel, Piotr Czajkowski, Jan Spyczak von Brzeziński, Alicja Iwańska.

1. Na początku ks. Tomasz Szcześniak przeczytał protokół z ostatniego posiedzenia RP, który został jednogłośnie przyjęty przez gremium.

2. Następnie Ksiądz Proboszcz podsumował działalność obecnej Rady Parafialnej, która funkcjonowała w naszej Misji przez 8 lat. Stwierdził, że byliśmy widoczni - jako Polska Misja Katolicka - na różnych polach działalności Kościoła hamburskiego, a delegaci naszej Misji należeli do różnych gremiów kościelnych. Zostało to zauważone i docenione przez Kurię Arcybiskupią w Hamburgu. Stałym delegatem naszej Misji w rozmowach z przedstawicielami Kurii był p. Zenon Zieliński; był też członkiem różnych komisji powołanych w Kurii Arcybiskupiej. Ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach podziękował p. Zenkowi za jego zaangażowanie i nieustanną otwartość na pomoc i służbę. W serdecznych słowach podziękował również pozostałym członkom Rady za zaangażowanie się w działalność trzech komisji:  charytatywno-kulturalnej, liturgiczno-pastoralnej i ekonomiczno-prawnej.
Następnie Ksiądz Proboszcz wymienił widoczne zmiany, jakie w ciągu tych ostatnich lat zaszły na naszym "parafialnym podwórku". Wymienił m.in. zwiększenie się liczby wiernych uczęszczających na polskie nabożeństwa. Zwiększa się nieustannie liczba chrztów, bierzmowanych, wzrasta liczba dzieci w Szkole Sobotniej (w ubiegłym roku było 446 dzieci). Uzyskaliśmy dodatkowy etat dla księdza, został wyremontowany dom parafialny, a więc pomieszczenia biurowe, sale parafialne i mieszkania. Parafia otrzymała nowego WV-Busa do swej wyłącznej dyspozycji. Zmieniło się przez ostatnie 8 lat bardzo dużo.

3. W kolejnym punkcie spotkania p. Zenon Zieliński podzielił się swoimi spostrzeżeniami z udziału w pracy różnych gremiów kościelnych. Dało się zauważyć otwartość na przybyszów z Polski. Parafie niemieckie nie przeszkadzają nam praktykować swoich zwyczajów religijnych; są otwarte na naszą działalność, obecność, aktywność. Można stwierdzić, iż mamy wszyscy poczucie wspólnoty. Z kolei p. Zbigniew Sobucki zauważył, że byliśmy zbyt pasywni w przekazywaniu informacji zwrotnej. Dużo się działo w Misji, ale informacja o tym docierała do nas, do parafian, zbyt późno albo i nawet wcale nie docierała, a powinna ona była motywować do dalszego działania.

4. Następnie Ksiądz Proboszcz poinformował członków Rady Parafialnej o odwołaniu p. Iwony Mühlheim z członkostwa w Radzie Parafialnej oraz z wszelkich funkcji zajmowanych w naszej parafii, przedstawiając uzasadnienie podjętej decyzji.

5. Pani Elżbieta Rublik zdała relację ze spotkania przedstawicieli Rad Parafialnych z Polskich Misji Katolickich w Niemczech, które odbyło się w dniach 18-19.11.2017 r. w "Concordii". Temat przewodni spotkania brzmiał następująco: „Podstawy i sposoby okazywania miłosierdzia i pracy społecznej w realiach Polskich Misji Katolickich w Niemczech”. Temat wprowadzający: "Miłosierdzie Boże w Piśmie Świętym – podstawy działalności charytatywnej Kościoła katolickiego" przedstawił rektor Misji ks. prał. Stanisław Budyn. Możliwość współpracy z Konsulatami RP w rozwiązywaniu problemów społecznych naszych Rodaków przedstawił pan konsul Andrzej Dudziński z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Następnie przykłady działalności charytatywnej i społecznej w Hamburgu, Berlinie i Wuppertalu przedstawili przedstawiciele Misji. Pani Grażyna Koszałka przedstawiła relację z plenarnego zebrania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Na spotkaniu obecnych było ponad 40 osób, które reprezentowały kilkanaście Misji z terenu całych Niemiec. Naszą Misję w Hamburgu reprezentowali: Piotr Czajkowski, Elżbieta i Jan Rublik oraz dr Grażyna Koszałka.

6. Na zakończenie spotkania Ksiądz Proboszcz jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Rady za ich poświęcenie, zgodne współdziałanie i aktywność w działaniu na rzecz naszej wspólnoty. Następnie oświadczył, że kończąc to zebranie rozwiązuje dotychczasową Radę Parafialną.

7. Na koniec spotkania odbyła się wspólna "agapa", która trwała do godz. 22:00.

Protokółował:
Henryk Koszałka

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 12.10.2017

Password protected content

Please type the password to access the content.

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 24.04.2017

Password protected content

Please type the password to access the content.

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 10.10.2016

Password protected content

Please type the password to access the content.

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 22.10.2015

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2