Najnowsze artykuły

czwartek, 26.04.2018
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 12.10.2017
Rada Parafialna
czwartek, 26.04.2018
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Alfiego
Aktualności
czwartek, 26.04.2018
Ostatnie spotkanie Rady Parafialnej obecnej kadencji
Aktualności
czwartek, 26.04.2018
Zjazd prezesów Fundacji JP2 w Rzymie
Aktualności
wtorek, 24.04.2018
Warsztaty jezyka polskiego
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama
Reklama

Liturgia dnia

czwartek, 26 kwietnia 2018
Protokoły
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 12.10.2017

Na początku spotkania proboszcz Misji ks. kan. dr Jacek Bystron i przewodniczący Rady Parafialnej p. Zenon Zieliński powitali wszystkich przybyłych, a następnie odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził Ks. Proboszcz.

Obecni: ks. prob. kan. dr Jacek Bystron, ks. Robert Kierbic, ks. Robert Elak, Zenon Zieliński, ks. Tomasz Szcześniak, Elżbieta Rublik, Piotr Czajkowski, s. Katarzyna Oleksiej, dr Henryk Koszałka, Jan Spyczak von Brzeziński, Alicja Iwańska, Zbigniew Królikowski.

Nieobecni: Barbara Ciechna-Janek, Zbigniew Jascholt, dr Wiesław Wrobel, Zbigniew Sobucki, Włodzimierz Ścibiorski.

1. Na początku ks. Tomasz Szcześniak przeczytał ostatni protokół z posiedzenia RP, który został jednogłośnie przyjęty przez gremium.

2. Przewodniczący Rady p. Zenon Zieliński przedstawił zebranym nowego kapłana w naszej Misji, ks. Roberta Elaka pochodzącego z diecezji pelplińskiej, który rozpoczął pracę w naszej parafii od 1 września 2017 r. Ks. Robert w kilku zdaniach przedstawił się zebranym i zapoznał się z obecnymi na spotkaniu członkami Rady Parafialnej. W zebraniu Rady brała udział również s. Katarzyna Oleksiej, która z dniem 20 września 2017 r. objęła obowiązki siostry przełożonej we wspólnocie naszych sióstr zakonnych.

3. W kolejnym punkcie spotkania podjęto temat pobytu w naszej Misji o. A. Szustaka, którego gościliśmy w dniach 23-25.09.2017 r. Pojawiły się rozżalone głosy parafian, że nasz Gość nie wygłosił kazania na wszystkich mszach św. Niestety, dwie msze św. sprawowane o tej samej godzinie 16.30 w dzielnicy HH-Rahlstedt i HH-Neu Allermöhe nie mogły być obsłużone przez o. Szustaka. Technicznie było to niewykonalne. Należy podkreślić, że w  ten dzień nasi księża sprawowali 9 mszy św. w różnych kościołach na terenie Hamburga.

4. Pan Zenon Zieliński zaprosił zebranych do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu przedstawicieli Rad Parafialnych z Polskich Misji Katolickich w Niemczech, które odbywać się będzie w dniach 18-19.11.2017 r. w "Concordii". Ustalono, iż chętni prześlą swoje zgłoszenia do Misji w terminie do końca października 2017 r.

5. Kolejny temat spotkania, to wybory do Rady Parafialnej. Ks. Proboszcz przedstawił pokrótce historię powołania obecnej RP. Była to pierwsza "nowa" Rada Parafialna po zmianie proboszcza w naszej Misji. Po przedstawieniu statutu Rady Parafialnej w Kurii Arcybiskupiej w Hamburgu, a także po zaakceptowaniu go przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, przystąpiono do organizacji wyborów w naszej Misji. Wszystko przebiegało zgodnie z tym, jak jest to opisane w statucie Rady: § 9-11. Przy powołaniu nowej Rady Parafialnej tryb postępowania będzie taki sam. W odpowiedzi na to p. Zenon Zieliński zaproponował, aby powołać tak zwaną "grupę roboczą", która opierając się na naszym statucie ustali szczegóły wyborów, a więc: formę składania kandydatur do biura parafialnego, kryteria, terminy itd. Ustalono, że grupa ta spotka się w 10.11.2017 r.  o godz. 20.00 w domu parafialnym naszej Misji. Skład grupy dobierze Ks. Proboszcz. Pan Piotr Czajkowski wnioskował, aby wybory do nowej Rady Parafialnej przebiegały poprzez "bezpośrednie wybory" dokonane przez wszystkich parafian. Wniosek ten został jednak zakwestionowany, gdyż statut naszej Misji mówi wyraźnie, iż to powołana przez Ks. Proboszcza Komisja Skrutacyjna, a nie wszyscy parafianie, wybiera członków Rady spośród przedstawionych kandydatur (zob. § 9, p. 5). 

6. Terminy parafialne:

a) W dniach 28/29.10.2017 r. będzie przebywał w naszej Misji ks. Rafał Kowalski z archidiecezji poznańskiej.

b) W sobotę 28.10.2017 r. odbędzie się na sali w St. Angar-Schule występ znanego polskiego aktora p. Cezarego Pazury.

c) Tradycyjne uroczystości z okazji Wszystkich Świętych odbędą się w tym roku 4.11.2017 r. o godz. 14.00 na cmentarzu Ohlsdorf.

d) W czwartek 9.11.2017 r. odbędzie się w domu parafialnym spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

e) W sobotę 2.12.br. odwiedzi parafialną Szkołę Sobotnią ks. abp dr Stefan Heße - metropolita hamburski.

f) Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 9-12.12.2017 r. Wygłosi je ks. Ireneusz Świątek z Włocławka.

g) W sobotę 13.01.2018 r. odbędzie się spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła.  Natomiast w niedzielę 14.01. br. spotka się na dużej sali parafialnej Żywa Róża - największa grupa w naszej parafii.

h) W dniach 12-14.01.2018 r. wystąpi w naszej Misji chór "Sursum Corda" z Nowego Dworu Gdańskiego.

i) W dniach 2-4.02.2018 r. odbędzie się w naszej parafii kurs połączony z warsztatami dla lektorów czytających Słowo Boże oraz szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej. Spotkanie poprowadzi ks. Teodor Puszcz z Bochum.

j) W dniach 19-23.02.2018 r. odbędzie się kurs dla narzeczonych, który poprowadzą nasi duszpasterze oraz dr hab. Mieczysław Guzewicz z Polski.

7. Na zakończenie spotkania Ksiądz Proboszcz poinformował, że sprawa otrzymania przez nas do dyspozycji domu od parafii niemieckiej św. Józefa, w którym mieszkały Siostry Franciszkanki, jest niewyjaśniona. Do 11.12.2017 r. będzie on zamieszkały przez księdza z diecezji Hildesheim. Po jego wyprowadzce będą podjęte dalsze rozmowy w sprawie przeznaczenia domu.

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą o godz. 22.00. Datę ostatniego spotkania Rady Parafialnej obecnej kadencji ustalono na 1 marca 2018 r.

Protokółował:

Henryk Koszałka

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 24.04.2017

Password protected content

Please type the password to access the content.

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 10.10.2016

Password protected content

Please type the password to access the content.

 
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 22.10.2015

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 

Password protected content

Please type the password to access the content.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2