Najnowsze artykuły

poniedziałek, 09.07.2018
Kurs pielęgnacji bliskich
Aktualności
piątek, 06.07.2018
Wakacje
Szkoła Sobotnia
wtorek, 03.07.2018
Zakończenie zajęć w Szkole Sobotniej
Aktualności
wtorek, 03.07.2018
Finał Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech
Aktualności
środa, 27.06.2018
Pielgrzymka archidiecezjalna do Lubeki
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama
Reklama

Liturgia dnia

poniedziałek, 16 lipca 2018
Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej - 25.04.2018

Protokół z ostatniego posiedzenia Rady Parafialnej obecnej kadencji
Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg

25 kwietnia 2018 r.

 

Na początku spotkania proboszcz Misji ks. kan. dr Jacek Bystron i przewodniczący Rady Parafialnej p. Zenon Zieliński powitali wszystkich przybyłych na ostatnie zebranie Rady w tej kadencji, po czym odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził Ks. Proboszcz.

Obecni: ks. prob. kan. dr Jacek Bystron, ks. Robert Kierbic, ks. Robert Elak, Zenon Zieliński, ks. Tomasz Szcześniak, Elżbieta Rublik, s. Marta Krzych, dr Henryk Koszałka, Zbigniew Królikowski, Zbigniew Sobucki, Włodzimierz Ścibiorski.

Nieobecni: Barbara Ciechna-Janek, Zbigniew Jascholt, dr Wiesław Wrobel, Piotr Czajkowski, Jan Spyczak von Brzeziński, Alicja Iwańska.

1. Na początku ks. Tomasz Szcześniak przeczytał protokół z ostatniego posiedzenia RP, który został jednogłośnie przyjęty przez gremium.

2. Następnie Ksiądz Proboszcz podsumował działalność obecnej Rady Parafialnej, która funkcjonowała w naszej Misji przez 8 lat. Stwierdził, że byliśmy widoczni - jako Polska Misja Katolicka - na różnych polach działalności Kościoła hamburskiego, a delegaci naszej Misji należeli do różnych gremiów kościelnych. Zostało to zauważone i docenione przez Kurię Arcybiskupią w Hamburgu. Stałym delegatem naszej Misji w rozmowach z przedstawicielami Kurii był p. Zenon Zieliński; był też członkiem różnych komisji powołanych w Kurii Arcybiskupiej. Ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach podziękował p. Zenkowi za jego zaangażowanie i nieustanną otwartość na pomoc i służbę. W serdecznych słowach podziękował również pozostałym członkom Rady za zaangażowanie się w działalność trzech komisji:  charytatywno-kulturalnej, liturgiczno-pastoralnej i ekonomiczno-prawnej.
Następnie Ksiądz Proboszcz wymienił widoczne zmiany, jakie w ciągu tych ostatnich lat zaszły na naszym "parafialnym podwórku". Wymienił m.in. zwiększenie się liczby wiernych uczęszczających na polskie nabożeństwa. Zwiększa się nieustannie liczba chrztów, bierzmowanych, wzrasta liczba dzieci w Szkole Sobotniej (w ubiegłym roku było 446 dzieci). Uzyskaliśmy dodatkowy etat dla księdza, został wyremontowany dom parafialny, a więc pomieszczenia biurowe, sale parafialne i mieszkania. Parafia otrzymała nowego WV-Busa do swej wyłącznej dyspozycji. Zmieniło się przez ostatnie 8 lat bardzo dużo.

3. W kolejnym punkcie spotkania p. Zenon Zieliński podzielił się swoimi spostrzeżeniami z udziału w pracy różnych gremiów kościelnych. Dało się zauważyć otwartość na przybyszów z Polski. Parafie niemieckie nie przeszkadzają nam praktykować swoich zwyczajów religijnych; są otwarte na naszą działalność, obecność, aktywność. Można stwierdzić, iż mamy wszyscy poczucie wspólnoty. Z kolei p. Zbigniew Sobucki zauważył, że byliśmy zbyt pasywni w przekazywaniu informacji zwrotnej. Dużo się działo w Misji, ale informacja o tym docierała do nas, do parafian, zbyt późno albo i nawet wcale nie docierała, a powinna ona była motywować do dalszego działania.

4. Następnie Ksiądz Proboszcz poinformował członków Rady Parafialnej o odwołaniu p. Iwony Mühlheim z członkostwa w Radzie Parafialnej oraz z wszelkich funkcji zajmowanych w naszej parafii, przedstawiając uzasadnienie podjętej decyzji.

5. Pani Elżbieta Rublik zdała relację ze spotkania przedstawicieli Rad Parafialnych z Polskich Misji Katolickich w Niemczech, które odbyło się w dniach 18-19.11.2017 r. w "Concordii". Temat przewodni spotkania brzmiał następująco: „Podstawy i sposoby okazywania miłosierdzia i pracy społecznej w realiach Polskich Misji Katolickich w Niemczech”. Temat wprowadzający: "Miłosierdzie Boże w Piśmie Świętym – podstawy działalności charytatywnej Kościoła katolickiego" przedstawił rektor Misji ks. prał. Stanisław Budyn. Możliwość współpracy z Konsulatami RP w rozwiązywaniu problemów społecznych naszych Rodaków przedstawił pan konsul Andrzej Dudziński z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Następnie przykłady działalności charytatywnej i społecznej w Hamburgu, Berlinie i Wuppertalu przedstawili przedstawiciele Misji. Pani Grażyna Koszałka przedstawiła relację z plenarnego zebrania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Na spotkaniu obecnych było ponad 40 osób, które reprezentowały kilkanaście Misji z terenu całych Niemiec. Naszą Misję w Hamburgu reprezentowali: Piotr Czajkowski, Elżbieta i Jan Rublik oraz dr Grażyna Koszałka.

6. Na zakończenie spotkania Ksiądz Proboszcz jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Rady za ich poświęcenie, zgodne współdziałanie i aktywność w działaniu na rzecz naszej wspólnoty. Następnie oświadczył, że kończąc to zebranie rozwiązuje dotychczasową Radę Parafialną.

7. Na koniec spotkania odbyła się wspólna "agapa", która trwała do godz. 22:00.

Protokółował:
Henryk Koszałka