Najnowsze artykuły

niedziela, 20.01.2019
Spotkanie opłatkowe Rodzin Szensztackich
Aktualności
niedziela, 20.01.2019
Spotkanie pracowników Misjii w Kurii
Aktualności
piątek, 18.01.2019
Kurs pielęgnacji chorych
Aktualności
piątek, 18.01.2019
Jasełka "najmłodszych" w kościele św. Józefa
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama

Liturgia dnia

środa, 23 stycznia 2019
Rekolekcje ewangelizacyjne: „Któż jak Bóg”

Rekolekcje ewangelizacyjne: „Któż jak Bóg”

W dniach od 17 do 19 listopada br. gościł w naszej parafii p. Leszek Dokowicz, który prowadził w naszej Misji rekolekcje ewangelizacyjne. Leszek Dokowicz jest człowiekiem mocno zaangażowanym w dzieło Nowej Ewangelizacji, producentem filmowym i reżyserem, prywatnie - mężem i ojcem piątki dzieci. Przez wiele lat, mieszkając w Niemczech, związany był ze sceną muzyki techno. Współorganizował wiele znaczących imprez tego środowiska.

Momentem przełomowym w jego życiu była chwila nawrócenia, gdy w całej prawdzie zobaczył powiązania sceny techno ze środowiskiem okultystycznym i satanistycznym. Wstrząs, jaki spowodowała gwałtowna interwencja Boża w jego życiu, zapoczątkował bardzo głęboki proces nawrócenia p. Dokowicza oraz jego mocne zaangażowanie się w ukazywanie duchowych zagrożeń współczesnego człowieka.

Trzydniowe rekolekcje odbywały się w rytmie: msza święta, multimedialna konferencja i adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pierwszy dzień poświęcony był walce duchowej w przestrzeni I. przykazania. L. Dokowicz opowiedział nam w formie świadectwa o swoim nawróceniu, potem nastąpiła prezentacja multimedialna, która pokazała nam całą symbolikę satanistyczną sceny techno. Po tej dość wstrząsającej prezentacji nastąpiła chwila adoracji Najświętszego Sakramentu, z bardzo wzruszającym momentem błogosławieństwa, gdy ksiądz proboszcz przechodząc po kościele błogosławił każdego obecnego Najświętszym Sakramentem. Była przy tym też modlitwa do Pana Jezusa o uwolnienie z wszelakich rodzajów powiązań okultystyczno – satanicznych.

Drugi dzień poświęcony był walce duchowej odnośnie VI. przykazania, czyli dotyczącego sfery naszej seksualności. Prezentacja multimedialna uświadomiła nam, jak bardzo nastąpiła seksualizacja życia publicznego, szczególnie w przestrzeni mediów, reklamy. Obejrzeliśmy również film p. L. Dokowicza o aborcji, który jest wstrząsającym dokumentem – ale jednocześnie daje nadzieje, bo mówi o mocy modlitwy! Tego dnia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zostaliśmy zaproszeni, aby w bardzo uroczystej formie przyjąć Jezusa, jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Trzeci dzień rekolekcji dotyczył roli Ducha Świętego w życiu wspólnoty Kościoła, ale również w życiu każdego wierzącego. Pan Leszek Dokowicz opowiedział nam, jaką rolę odegrał Duch Święty w procesie jego nawrócenia. Obejrzeliśmy również jego film pt. „Duch”, który pokazuje żywą obecność Bożą realnie działającą w naszych czasach. Tego dnia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nasi księża nakładając ręce na każdego obecnego, modlili się nad nami o wylanie darów Ducha Świętego.

Przyjściu Ducha Świętego towarzyszą czasem niecodzienne dary, tak jakby Bóg chciał pokazać, że wiara nie przekreślając rozumu wykracza poza rozumowe poznanie człowieka… Ale również tej obecności Ducha Świętego w naszym życiu powinny towarzyszyć „owoce Ducha Świętego”, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów 5,22: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Za ten piękny czas rekolekcji niech Jezus będzie uwielbiony!

Beata Lutter

Świadectwo p. Leszek Dokowicza można odsłuchać na portalu www.zywawiara.pl klikając „świadectwo Leszka”.

Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, władza jest dominacją, misja propagandą, kult zwykłym wspomnieniem, a chrześcijańskie postępowanie staje się moralnością niewolników.

Natomiast w Duchu Świętym świat się podnosi i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Chrystus zmartwychwstały jest obecny, Ewangelia jest potęgą życia, misja Pięćdziesiątnicą, liturgia jest pamiątką i oczekiwaniem, a chrześcijańskie działanie zostaje przebóstwione”.

Ignacy z Latakii