Najnowsze artykuły

środa, 20.02.2019
Podziękowanie za ofiarowane słodycze
Aktualności
środa, 20.02.2019
Kurs przedmałżeński 2019
Aktualności
piątek, 15.02.2019
33 dniowe indywidualne rekolekcje - zaproszenie!
Aktualności
wtorek, 12.02.2019
Rekolekcje z Janem Budziaszkiem
Aktualności

Newsletter


Subskrybuj
WypiszPolub nas na Facebooku

Reklama

Liturgia dnia

piątek, 22 lutego 2019
Parafialna Szkoła Sobotnia w Hamburgu

1. Rys historyczny

Rola i zadania Polskiej Misji Katolickiej, która na przestrzeni dziesięcioleci pozostaje właściwie jedyną stabilną polską „organizacją” w Niemczech, są oczywiście związane z życiem religijnym i posługą duszpasterską w języku polskim. Ale oprócz tego odgrywa ona niezwykle ważną rolę edukacyjną. Edukacja dotyczy przede wszystkim nauki religii, języka ojczystego i historii Polski.

Parafialna Szkoła Sobotnia w Hamburgu powstała pod koniec lat siedemdziesiątych z inicjatywy ówczesnego duszpasterza ks. Jana Śliwańskiego oraz rodziców zatroskanych o to, by ich dzieci nie utraciły własnych korzeni, lecz poznawały ojczysty język oraz polską kulturę i historię. Początki były bardzo skromne i sprowadzały się do nauczania katechezy w prywatnym mieszkaniu duszpasterza. Wraz z nowym rokiem szkolnym 1977/78 uzyskał on w gimnazjum księży jezuitów przy ulicy Bürgerweide 33 salkę na nauczanie katechezy. W krótkim czasie, bo w lutym 1978 r. zorganizował tam szkółkę języka polskiego.

Pod koniec lat osiemdziesiątych miała miejsce wzmożona migracja ludności z Polski do Niemiec. Zwiększyła się przez to liczba uczniów w szkole sobotniej. Dotąd wykorzystywane pomieszczenia okazały się za małe, tym bardziej, że lekcje odbywały się tylko w soboty wolne od zajęć szkolnych. W roku 1988 podjęto starania o udostępnienie pomieszczeń szkoły, znajdującej się nieopodal kościoła św. Józefa przy Seilerstrasse 42. Pertraktacje z władzami szkolnymi i urzędem kościelnym zakończyły się pomyślnie, a zajęcia Parafialnej Szkoły Sobotniej odbywały się odtąd w systemie dwuzmianowym w sześciu obszernych klasach i w auli pozyskanej szkoły.

Ustabilizowana w miarę sytuacja nauczania przedmiotów ojczystych przy polskiej Misji nie trwała długo. Remont budynku szkolnego w styczniu 1993 r. był powodem przeniesienia zajęć parafialnej Szkoły Sobotniej do pomieszczeń w budynku katolickiej szkoły przy ul. Dohrnweg 6. Rok później nastąpiła kolejna przeprowadzka, jak się okazało - tym razem na stałe. Od 19 lutego 1994 r. szkoła parafialna prowadzi swe zajęcia w gimnazjum katolickim znanym pod nazwą: "St. Ansgar Schule" przy ul. Bürgerweide 33.

2. Stan obecny

Do Szkoły Sobotniej w Hamburgu uczęszcza w tym roku szkolnym (2018/19) ponad 450 dzieci z rodzin polskich jak i narodowościowo mieszanych. Zajęcia szkolne prowadzone są na dwie zmiany, w grupie przedpołudniowej od g. 9.30 do 12.40 i w grupie popołudniowej od g. 13.30 do g. 16.40. Dzieci i młodzież skupiona w 23 grupach, nauczana jest przez 19 dyplomowanych nauczycieli i katechetów. W tym roku szkolnym 2018/19 nauczają następujący nauczyciele i katecheci: Anna Adamiak, Katarzyna Brosch, Teresa Dopart, Alfred Dopart, ks. Robert Elak, Barbara Grochocka, Małgorzata Hajduk, Alicja Hazuka, Ewa Jabłońska, Natasza Jastrzębska, dr Henryk Koszałka, s. Marta Krzych, Anna Kucharczyk, Joanna Rhode-Kozicka, Beata Luty-Paulsen, ks. Tomasz Szcześniak, ks. Rafal Zachmielewski i Ewa Żemlok. Dyrektorem szkoły jest ks. kan. dr Jacek Bystron. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania (przedmioty ojczyste), w cyklu nauczania ośmioletniej szkoły (uczniowie w wieku 6 – 14 lat). Dzieci uczestniczą w każdą sobotę w 3 lekcjach. Uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają nasze narodowe tradycje, historię i geografię Polski oraz religię katolicką. Nauka w szkole jest prowadzona w oparciu o podstawy programowe dla uczniów uczących się za granicą. Poszczególni nauczyciele sami opracowują podręczniki i materiały dydaktyczne, które są następnie drukowane i rozprowadzane wśród uczniów na początku roku szkolnego.  Są one dostosowane do potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów. W klasach trzecich odbywa się nauczanie religii przygotowujące do I Komunii św., a w klasach ósmych do sakramentu bierzmowania. Na koniec zajęć szkolnych dzieci biorą aktywny udział we mszy św. w kaplicy szkolnej.

Dla chętnych dzieci i młodzieży prowadzi się kółka zainteresowań. Są to godzinne spotkania pozalekcyjne, takie jak: zajęcia plastyczne, schola dziecięca czy spotkania grupy Rycerstwa Niepokalanej. W wybrane soboty organizuje się dla uczniów Szkoły Sobotniej integracyjne wyjazdy do Legolandu, Disneylandu, Heidepark-Soltau czy Hansa-Park. W czasie ferii uczniowie udają się pod opieką wychowawców i duszpasterzy na wakacyjne wyjazdy do Polski, Włoch czy Hiszpanii.

Dzieci biorą z powodzeniem udział w różnych konkursach na szczeblu krajowym, np. w „Konkursie Wiedzy Biblijnej” organizowanym przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, czy w „Olimpiadzie Języka Polskiego” organizowanej przez Ambasadę Polską w Berlinie. Spora grupa uczniów naszej Szkoły Sobotniej uczestniczy chętnie w „Warsztatach Języka Polskiego”, organizowanych co roku przez Konsulat Generalny RP w Hamburgu.

3. Baza materialna szkoły

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku katolickiego gimnazjum „St. Ansgar-Gymnasium” przy ulicy Bürgerweide 33 w Hamburgu. Pomieszczenia lekcyjne na 1. i 2. piętrze, hol, sanitariaty oraz kaplica są nam użyczane w soboty przez właściciela budynku – „Erzbistum Hamburg”.

Szkoła Sobotnia przy Polskiej Misji Katolickiej funkcjonuje w oparciu o status organizacji kościelnej. Środki finansowe potrzebne na funkcjonowanie szkoły pochodzą głównie ze składek rodziców. Konsulat Generalny RP w Hamburgu ze środków MSZ i Senatu RP w ramach "Współpracy z Polonią i Polakami za granicą" dofinansowuje okazjonalnie różne projekty szkolne. W roku 2017 dofinansowano m.in. wydanie Książki Jubileuszowej o Szkole Sobotniej oraz wydanie ćwiczeń dla kl. 8. W roku kalendarzowym 2018 wynagrodzenie dla nauczycieli jak i różnego rodzaju projekty szkolne były współfinansowane - za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja - ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Mówiąc o bazie materialnej szkoły należy też wspomnieć o prężnej działalności Komitetu Rodzicielskiego, który stara się wspomagać działania parafii w różnych akcjach na rzecz szkoły, uzyskując środki na jej funkcjonowanie.

Hamburg, dnia 22.09.2018 r.

 

 
 
 
 

 

4. Grono pedagogiczne

Tomek.jpgks. Tomasz Szcześniak  mgr teologii; kapłan diecezji pelplińskiej; urodził się w Chojnicach. Formację kapłańską i teologiczną uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 27.05.2012 r. Pracę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu rozpoczął 01.10.2014 r. Od tego też czasu naucza religii w Szkole Sobotniej. Jest wychowawcą kl. 6.

 

Adamiak.jpgmgr Anna Adamiak  absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. W Niemczech mieszka od 2005 r. Na codzień pracuje jako wychowawca ze starszą młodzieżą w ośrodku dla niewidomych. W Szkole Sobotniej pracuje z dziećmi od 2009 r. nauczając języka polskiego w kl. 1-2 i prowadząc zajęcia w kl. 0. 

 

K.Brosch.jpgmgr Katarzyna Brosch  absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, specjalność: nauczanie początkowe. W Hamburgu mieszka od grudnia 1992 r. Tutaj również pracuje jako nauczyciel w przedszkolu niemieckim. W Szkole Sobotniej pracuje od 1997 r. nauczając języka polskiego w klasach 1 - 3 oraz historii Polski w kl. 8. Jest wychowawczynią kl. 2.

 

Hajduk.jpgmgr Małgorzata Hajduk – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie: filologia polska. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: informatyka. W Hamburgu mieszka od 2002 r. W Szkole Sobotniej pracuje od października 2002 r. jako nauczyciel jęzka polskiego. Jest wychowawczynią kl. 4.

 

Ewa.jpgmgr Ewa Jabłońska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i George Brown College w Toronto. Specjalizacja: pedagogika wczesno-szkolna i przedszkolna. Mieszka w Hamburgu od 2007roku. Pracuje jako nauczyciel w przedszkolu niemieckim. W Szkole Sobotniej pracuje od 2008 r. nauczając jezyka polskiego w klasach 1 - 3.

 

x.Rafal.jpgks. Rafa Zachmielewski – magister lic. teologii; kapłan diecezji pelplińskiej; urodził się w 1984 r. w Tczewie. Formację kapłańską i teologiczną uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W roku 2010 przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich pracowal jako wikariusz w Starogardzie Gd. i w Skarszewach. Do pracy duszpasterskiej w Hamburgu został skierowany od 20.08.2018 r. Ukończył studia podyplomowe z Katolickiej Nauki Spolecznej na UMK w Toruniu. Naucza od sierpnia 2018 r. religii w Szkole Sobotniej i przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Jest wychowawcą kl. 7.

 

H.Koszalka.jpgHenryk Koszałka  doktor teologii; absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Referent pastoralny w Polskiej Misji Katolickiej od 1993 r. W Hamburgu mieszka od września 1989 r. Pracuje w Szkole Sobotniej od stycznia 1990 r. Naucza religii i historii Polski. Jest wychowawcą kl. 5.

 

B.Grochocka.jpgBarbara Grochocka ukończyła Szkołę Muzyczną 1. i 2. stopnia w klasie fortepianu w Gdańsku oraz Studium Pedagogiczne w Gdańsku. Mieszka w Hamburgu od 1991 roku. W Szkole Sobotniej pracuje od sierpnia 1999 r. jako nauczyciel języka polskiego w klasach 1-3 oraz religii w klasach 1-2. W kwietniu 2003 r. otrzymała od abp. Szczepana Wesołego "Missio canonica" do nauczania religii i katechizacji w Szkole Sobotniej. Jest wychowawczynią kl. 1.

 

J.Rhode.jpgJoanna Rhode-Kozicka jest absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego. W Hamburgu przebywa od 1989 roku. Tutaj również pracuje jako wychowawczyni w przedszkolu niemieckim. W Szkole Sobotniej pracuje od lutego 2015 r. Prowadzi zajęcia w kl. 0.

 

s_marta.jpgs. Marta Krzych  magister teologii; należy do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Do Hamburga przybyła w sierpniu 2008 r., aby podjąć posługę zakonną wśród Polonii hamburskiej. Jest katechetką w Szkole Sobotniej od sierpnia 2008 r. przygotowując dzieci klas trzecich do I. Komunii św. i prowadząc grupę Rycerstwa Niepokalanej. Jest wychowawczynią kl. 3. Naucza także religii w punkcie katechetycznym przy kościele św. Edyty Stein w dzielnicy HH-Bergedorf.

 

E.Zemlok.jpgEwa Żemlok ukończyła Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu w Tychach oraz Studium Wychowania Przedszkolnego w Bytomiu. Mieszka w Hamburgu od 1989 roku. W Szkole Sobotniej pracuje od sierpnia 1999 r. jako nauczyciel języka polskiego w klasach 1-3. W lutym 2002 r. otrzymała od abp. Szczepana Wesołego "Missio canonica" do nauczania religii i katechizacji w Szkole Sobotniej. Jest wychowawczynią kl. 2.

 

A.Kucharczyk.jpgmgr Anna Kucharczyk absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: Pedagogika, specjalność nauczycielska. W Hamburgu mieszka od 2000 r., natomiast w Szkole Sobotniej pracuje od 2014 r. Prowadzi zajęcia w kl. 0.

 

Luty-1.jpgmgr Beata Luty-Paulsen  absolwentka studiów filologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Hamburgu mieszka od 2001 r. W Szkole Sobotniej naucza historii Polski w klasach 6-8 od stycznia 2013 r. Jest wychowawczynią kl. 8.

 

Natasza.jpgmgr Natasza Jastrzębska - Jest absolwentką studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku, kierunek: pedagogika- praca socjalna; studia podyplomowe: nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. W Hamburgu mieszka od sierpnia 2011 r. Praktykę podyplomową odbyła w Polskiej Szkole przy Konsulacie RP w Hamburgu. Obecnie uczy języka polskiego w Volkshochschule. W Szkole Sobotniej pracuje od 2015 r. nauczając jęzka polskiego w klasach 4-8. Jest wychowawczynią kl. 4 i 8.

 

Paduch-1.jpgmgr Sylwia Paduch  studia na Wydziale Artystyczno Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła w 1998 r. uzyskując tytuł magistra sztuki. Dziedziny, w których aktualnie tworzy, to: fotografia, malarstwo, grafika i rysunek. Jest autorką wielu wystaw i laureatką wielu konkursów. Na zaproszenie stowarzyszeń prowadziła i brała udział w aukcjach na cele charytatywne. Od 2005 r. mieszka w Hamburgu. W Szkole Sobotniej prowadzi pracownię plastyczną z autorskim programem, gdzie dzieci pod fachowym okiem poznają różne techniki artystyczne.

 

A. Hazuka.jpgmgr Alicja Hazuka  absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Filologiczno-Historyczny, kierunek: filologia rosyjska. W Niemczech mieszka od 2015 r. Od roku 2017 pracuje jako lektor języka polskiego kursów dla dorosłych w Volkshochschule w Norderstedt. W Szkole Sobotniej pracuje od 2016 r. Naucza języka polskiego i historii Polski. Jest wychowawczynią kl. 4.

 

Dopart.jpgTeresa Anna Dopart – absolwentka 6-letniego Studium Wychowania Przedszkolnego w Mrągowie. Przez ponad 20 lat nauczycielka nauczania początkowego w szkołach i przedszkolach powiatu olsztyńskiego. Były instruktor i kierownik domu kultury. Od ponad sześciu lat prowadzi własną działalność artystyczną także w formie terapii zajęciowej dla dzieci i dorosłych. W Hamburgu od roku 2014, kontynuuje swoją działalność prowadząc pracownię filcu artystycznego. Od roku szkolnego 2017/18 wychowawca klasy I w Szkole Sobotniej PMK w Hamburgu.

 

Alf.Dopart.jpgmgr Alfred Dopart – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Z zamiłowania historyk, poeta-literat, chórzysta. W Hamburgu mieszka od 2014 roku. Od 2016 nauczyciel w Szkole Sobotniej. Laureat konkursu dla nauczycieli polonijnych w Niemczech w 2018 r., za pracę poświęconą 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

x.Elak-a.jpgks. Robert Elak magister licencjat teologii; kapłan diecezji pelplińskiej; urodził się w Czersku, woj. pomorskie. Formację kapłańską i teologiczną uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 04.06.2006 r. Pracę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu rozpoczął 1.09.2017 r. Od tego też czasu naucza religii w Szkole Sobotniej. Naucza również religii w punkcie katechetycznym przy kościele św. Edyty Stein w dzielnicy HH-Bergedorf.